Month: April 2021

ปรัชญาที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข

คงไม่ใครที่ไม่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรือใชีวิตอย่างไม่มีความสุข ปรัชญาที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข ไม่ว่าจะร่ำรวยมีเงินทองมากมาย หรือจะเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมาย ก็ล้วนแล้วแต่อยากเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่บางครั้งเราเองก็ยังไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข  ปรัชญาที่จะทำให้ชีวิดประสบความสำเร็จและมีความสุขนั้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเราจะเป็นใครหากเข้าใจในแนวทางที่นำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขได้ย่อมเป้นสิ่งที่ดี แล้ววันที่แอดมินได้รวบรวมปรัชญาแนวความคิดที่อาจจะทำให้ใครหลายคนยังคงสับสนและไม่เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรมาฝากกันนะคะ  ปรัชญาที่จำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข  เข้าใจคู่ชีวิตมากขึ้น การใช้ชีวิตคู่ของแต่ละคนนั้น อาจไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในระหว่างทางต้องมีบ้างที่ขัดแย้งไม่พอใจกันอยู่บ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นสามารถส่งผลทำให้ชีวิตนั้นดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เพราะว่าทะเลาะกับคนรักอยู่นั่นเอง แต่ถ้าหากทั้งสองคนเข้าใจกัน คอยเป็นกำลังใจให้กันในการก้าวเดินต่อไปในการใช้ชีวิตทุก ๆ ในด้าน ทุกอย่างก็ดีขึ้นคุณทั้งคู่มีความสุขมากขึ้น ทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่มีความสุขอีกด้วย  แม้เงินน้อยแต่ก็ไม่เครียด แม้ว่าจะไม่ได้มีเงินมากมายนัก แต่เราก็มีความสุขได้ หากไม่ได้เป็นหนี้สิน ไม่มีเรื่องเครียดด้านการเงิน เมื่อเรารู้จักวางแผนการเงิน สามารถบริหารการเงินได้ การมีเงินมหาศาลไม่ได้บอกว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะถึงจะมีเงินมากมายแต่ถ้าต้องเครียดเรื่องเงินจนนอนไม่หลับก็ไม่มีความสุข  คงจะดีกว่าถ้าเราไม่มีเรื่องเครียดด้านการเงิน   บางครั้งการขอความช่วยเหลือก็คือสิ่งจำเป็น การที่เราต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน แต่ในบางครั้งเราต้องยอมรับด้วยว่า บางปัญหา บางสถานการณ์นั้นเราจำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นบ้าง แต่ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมอยู่ในความที่เหมาะสม ไม่มอึดอัดทั้งผู้ที่ช่วยเหลือและผู้ที่ขอความช่วยเหลือ   การมีบ้านของตัวเอง แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง การมีบ้านเป็นของตัวเองนั้นดีอย่างไร ไม่ว่าจะพบเจออะไรในชีวิตประจำวัน เหนื่อยล้าเพียงใด บ้านก็จะเป็นที่พักพิงและเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีให้เราได้เสมอ  ให้ทำดีกว่าเดิมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ให้เรานั้นจงทำให้ดีกว่าเดิมเสมอๆ หากอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต จงพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน เพราะการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนั้น เปรียบเสมือนการเดินไปช้าๆอย่างไม่หยุดนิ่งนั่นเอง  ปลดปล่อยความรู้สึกไม่ดีออกไปบ้าง แน่นอนว่าไม่ว่าใครย่อมมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นมาได้ทุกคน ไม่ได้มีแค่เราที่รู้สึกไม่ดีหรอกค่ะ แต่การปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นได้ย่อมดีกว่า ไม่ว่าความรู้สึกไม่ดีนั้นจะเกิดจากอะไร อย่าไปยึดติดยึดมันเอาไว้นานเลยค่ะ ปล่อยมันออกไปดีกว่า  ปลอบและชมตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเล็กน้อยแค่ไหน …

ปรัชญาที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีความสุข Read More »

ความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์และจริยธรรม

ความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์และจริยธรรม หลายครั้งเรามักจะได้ยินคำว่าจริยศาสตร์ในวิชาของปรัชญาและคำว่าจริธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ทั้งสองคำนี้แม้จะคล้ายกันแต่ความหมายจริงๆแล้วนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ ความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์และจริยธรรมนั้นเป็นอย่างไร แตกต่างและเราสามารถแยกแยะยังไงได้บ้างเราจะมาถกกันไปทีละส่วนนะคะ  ว่าด้วยเรื่องของจริยศาสตร์  จริยศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของความดีความงาม หรือความเป็นจริยะ จะเน้นในเรื่องของนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ซึ่ง คำว่า ethics มาจากคำว่า ethos ในภาษา กรีกมีความหมายว่า ปรัชญาศีลธรรม (moral philosophy) เป็นการศึกษาเรื่องของแบบแผนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับในความถูกหรือความผิด ความดีความเลว คุณงามความดี หรือแม้กระทั่งความชั่ว ความปรารถนาหรือความฉลาดในการกระทำใดใดก้ตาม การมีจุดมุ่งหมายต่าง และกิจการต่าง ๆ ซึ่งจริยศาสตร์จะเกี่ยวข้องด้วยมีลักษณะเป็น 2 แบบด้วยกัน   จริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสังคมและทางจิตวิทยา  จริยศาสตร์ที่ให้การอธิบายการตัดสินต่าง ๆ ทางจริยธรรม เพื่อแสดงถึงการยอมรับและการไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่  การตัดสินทางจริยศาสตร์  ตัดสินจากค่านิยม (judgment of value)   ตัดสินข้อผูกมัด (judgment of obligation)  จริยศาสตร์จึงเป็นการศึกษาเรื่องค่านิยมในขอบเขตของพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปัญหาว่า “ชีวิตที่ดีสำหรับเราคืออะไร เราควรจะประพฤติอย่างไร” ซึ่งจริยศาสตร์จะเป็นแบบที่ทำให้เราเห็นว่าค่านิยมที่ถูกต้องคืออะไร  ในอดีตจริยศาสตร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา จริยศาสตร์ของโลกตะวันตกเคยมีที่มาจากศาสนาและการสอนศาสนา แต่ในปัจจุบัน จริยศาสตร์ได้แยกออกจากศาสนา   มาถึงเรื่องจริยธรรม  จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมของคนเราในแบบที่สังคมนั้นอยากที่จะให้เป้นไปตามนั้น มีความถูกต้อง มีเสรีภาพภายใน มีขอบเขตของมโนธรรม เป็นสิ่งที่คนเรานั้นจำเป็นต้องปฏิบัติต่อตนเอง รวมไปถึงต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม …

ความแตกต่างระหว่างจริยศาสตร์และจริยธรรม Read More »

ทำไมเราถึงได้อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม

ทำไมเราถึงได้อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม การอ่านหนังสือเล่มต้นฉบับไม่ว่าจะกี่สิบครั้งยังไงตอนจบก็ไม่มีทางเปลี่ยนไปเหมือนแก้วที่แตกแล้วไม่มีวิธีที่เราจะประกอบขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเดิมสุดยอดคำพูดที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตมาหลายสิบปีเพื่อ เอาไว้เตือนสติชาวไม่มูฟออนจากความรักว่าการกลับไปหาแฟนเก่ายังไงก็ไม่แก้ว   “ขอได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่ เพราะฉันไม่พร้อมรักใคร นอกจากเธอ”   จากเนื้อเพลง ‘อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม อิ้งค์ วรันธร’  แต่ไม่ว่าจะกี่คำคมกี่เพลงหรือกี่ไลฟ์โค้ช ในเมื่อคนมันรักยังไงก็สามารถให้อภัยและกลับไปพร้อมเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเพราะเชื่อฟังหัวใจมากกว่าสมอง ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล รับฟังความรู้สึก และจบด้วยการทักทายไปหาแฟนเก่าว่า “เป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม”   แทนที่เราจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนใหม่ ทำไมคนบางส่วนถึงยังอยู่กับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้ว ไม่ว่าจะยังไงก็จะเป็นคนนี้แหละ จะเริ่มต้นกับคนเดิมคนนี้แหละ   ที่ทำให้คนเรามักอยากกลับไปเริ่ม้ตนใหม่กับคนเดิม  เหตุผลส่วนมากที่คนเรามักเลือกกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเเดิมก็คือ การที่ลึกๆแล้วเราอาจจะเต็มไปด้วย”ความเสียดาย”ที่เมื่อตอนที่คบกันอยู่อาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาด้วยกันมากนัก อาจจะมีสิ่งที่อยากทำร่วมกันแต่ดันมาเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันซะก่อนจึงทำให้อยากกลับไปทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นและชดเชยการที่ไม่ได้ทำอะไรหรือชดเชยการที่เคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้  และก็ยังมีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เราเข้าใจความอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนี้เพราะว่า ในความจริงแล้วนั้นเรารู้สึกปลอดภัยกับที่อะไรที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เพราะเรารู้ดีว่าแฟนเก่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรและยิ่งมีความเข้ากันได้ในบางอย่างก็ยิ่งจะทำให้เราไม่อยากที่จะเริ่มศึกษาคนใหม่เพราะเราจะได้ไม่พบเจอกับความเสี่ยงที่จะเจอการเข้ากันไม่ได้หรือไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบรึเปล่า เค้าอาจจะไม่อินในเรื่องที่เราอิน ทำให้การไปด้วยกันได้นั้นเริ่มยากขึ้น  มีนักจิตวิทยาบำบัดคนหนึ่ง ทอม บรูเอตต์ (Tom Bruett) กล่าวไว้ว่า “ที่เป็นแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่จะกังวลกับความเปลี่ยนแปลง และ ‘ปีศาจที่คุณรู้จักดีอยู่แล้ว น่ากลัวน้อยกว่าปีศาจที่คุณยังไม่รู้จัก’ แม้ความสัมพันธ์ครั้งนั้นจะจบลงแย่แค่ไหนก็ตาม แต่มันก็ยังมีความสบายใจซ่อนอยู่ในนั้น”   อีกหนึ่งเหตุผลก็คือ ความโดดเดี่ยว งานวิจัยชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยยูทาห์และมหาวิทยาลัยโตรอนโต พบว่า 49 เปอร์เซนต์ของคนที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ จริงๆ พวกเขาไม่มั่นใจหรอกว่าควรทำแบบนั้นดีหรือเปล่า  โดยงานวิจัยนี้ศึกษาโดยวิธีสอบถามผู้คน ถึงเหตุผลที่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อหรือไปจากคนรัก ซึ่ง 66 เปอร์เซนต์ เผยว่า เหตุผลที่ทำให้พวกเขาอยู่ต่อนั่นก็เพราะความใกล้ชิดและการพึ่งพาอาศัยกันกับคู่ของตน ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคนซัส ที่พบว่าคู่รักเกือบครึ่งหนึ่งที่ศึกษา จะตัดสินใจคบหากันอีกครั้ง …

ทำไมเราถึงได้อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม Read More »

ม้าลายอยากขับรถจิ๊บ กับปรัชญาการเอาชีวิตรอดของมนุษย์

ม้าลายอยากขับรถจิ๊บ เป็นหนึ่งในแทรคกิ้งเพลงของวง“ ไปส่งกูบขส. ดู๊” วงดนตรีอินดี้ที่มีนิสัยขี้แยด้วยเหตุที่ร้องเรียกว่านิสัยเก่าเนื่องจากนักน้องน้ำ ‘ออ๋องแอ๋ง’ หรือ ‘อ๋องแอ๋งแผ่นแผ่นนั้นเวลาที่เขาได้ขึ้นขับร้องด้วยอารมณ์ของนักร้องที่ ได้มีการแสดงในบางครั้งวงดนตรีวงนี้ที่นำโดยอ๋องแอ๋งนักร้องนำจะมีการเงินอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้คนพูดว่าเป็นวงดนตรีที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งใน แทรคกิ้งเพลงของวง“ ไปส่งกูบขส. ดู๊” วงดนตรีอินดี้ที่มีนิสัยขี้เรื้อนเวลาเมาเสียงของนักร้องที่ได้มีการแสดงในบางครั้งวงดนตรีวงนี้ที่นำโดยอ๋องแอ๋งนักร้องนำจะมีคนอยู่บ่อยครั้งผู้ฟังว่าเป็นวงดนตรีที่ยากไร้ ไปส่งกูบขสดูวงดนตรีที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยมหาิทยาโดยทำทีมด้วยแฟนเก่ากับเพื่อน ๆ และต่อมาได้มีนักร้องนำอย่างออั๋งสะบับแผ่นที่มีความคิดเห็นไหมไฝ เหมือนใครที่มักติดนิสัยเวลาขึ้นบ่อยแล้วมักจะแจกเงินให้กับผู้ชมอยู่เสมอ๊วงดนตรีเจ้าของเพลงม้าลายอยากขับรถจิ๊บ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยโดยทำทีมด้วยการรวมตัวกันของเพื่อนเก่าและต่อมาได้มีนักร้องนำอย่างอ๋องแอ๋งสะบับแผ่นที่มีความคิดไม่หมือนใครอีกทั้งครั้งนึงก่อนเคยเอา เพลงมาแลกกับเกมจอคอมเพื่อเล่นเกมส์ อีกด้วยเหมือนใครมักจะติดนิสัยเวลาขึ้นบ่อยแล้วมักจะแจกเงินให้กับผู้ชมอยู่เสมอ เดี๋ยวจะเป็นวงดนตรีที่มีนิสัยรวยแล้ววงไปส่งกูขส. ดู๊ยังมีแนวการเล่นดนตรีที่เป็นเพลงแนวเพลงแร็คใช่ค่ะวงนี้เป็นวงดนตรีที่เป็นวงเฟรอคที่มีจำนวนคน 5 คนมีแนวทางการเล่นดนตรีที่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงเพลงเพลงในแทรค อีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นคือการเล่นกับคนดูคนฟังที่ไม่เหมือนใครของวงนี้นั่นเอง การแจกเงินที่เป็นชะโดยปกติแล้ววงอื่นหรือที่อื่นจะมีการบริหารวงด้วยวิธีการเช่นผ่านโซเหยียบรูปแบบต่างๆ แต่วงไปส่งกูบขส. ดูท่านั้นแน่นอนว่าเปียวงด้วยวิธีที่เหนือชั้นไปก็คือการหมุนด้วยเงินและวิธีการนี้ผู้ชมและคอยคอยที่จะฟังวงนี้มากขึ้นเชื่อเลยว่าเมื่อคุณได้ฟังเพลงม้าลายอยากขับรถจิ๊บ แล้วจะมีแบงค์กล่อมลงมาบ้างก็คงไม่แปลก เพลงม้าลายอยากล้อรถจิ๊บเพลงลายอยากขับรถจิ๊บคือเพลงหนึ่งในแทร็คเพลงทั้งหมดของวงนี้ที่มีเรื่องเกี่ยวกับม้าเขียนแล้วจะธรรมดา แต่จริงๆแล้วคือม้าที่เอาตัวรอดในความจำเป็นอยู่อาศัย อยู่กับสัตว์ป่าดุร้ายหลายอย่างสิงโตชีต้าและสัตว์อื่นฟังแล้วเหมือนจะเป็นเพลงน่ารักมีสัตว์ แต่จริงๆแล้วหากมองแล้วคิดให้ลึกลงไปก็เหิมเหมอนชีวิตกับคนเราที่ต้องอุดที่จะเดินทางรอด เหมือนม้าลายที่ไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์และเมื่ออยู่ในระยะจะไม่อยากอยู่อยากจะขับรถจิ๊บและหนีออกไปใช้ชีวิตของคนฉลาดให้ไกลจริง นักร้องที่เป็นนักร้องและเป็นที่พูดถึงเมื่อพูดถึงของวงเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ“ อ๋องแอ๋งปูแผ่น” ฟร้อนแมนของวงไปส่งกูบขส. ดู๊ที่มีสังคือฉากและระเบียบการแจกเงินบนเวทีซ้อมละการเดินทางเอนเตอร์เทรนที่ไม่เหมือนใครของวง แต่เราก็ปฎิเส ธ ไม่ได้ว่ามิวสิคเฟรนอคของวงนี้มีความสุขและถ้าฟังแบบนั้น ไม่คิดอะไรก็เสีย แต่หากฟังแบบลึกซึ้งก็จะสามารถสอนปรัชญาการใช้ชีวิตได้อย่างดีทีเดียว คติของอ๋องแอ๋งสะบัดแผ่นความมั่นใจคือสิ่งสำคัญ แน่นอนว่าหากคุณคือคนที่ฟังดนตรี วงนี้จะมีดนตรีร็อกที่คุณจะชอบแน่นอน และคุณอาจจะมองข้ามเนื้อร้องแลพเสียงของนักร้องไป แต่นักร้องนำอย่างอ๋องแอ๋งนั้น เขามีความมั่นใจที่จะทำให้ทุกคนสนใจและมีความสุขเมื่อเขาอยู่บนเวที ซึ่งแอดมินมีความเห็นว่าในสิ่งนี้นั้นมันทำให้วงนั้นไปด้วยกันได้และเข้ากันได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม คุณไปฟังดนตรีหรือไปดูนักร้องเชื่อเถอะว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้แอดมินอยากจะฝากผลงานเพลง“ ม้าลายอยากขับรถจิ๊บ” เพลงฟรีอคที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ฟังเพื่อพูดหรือเพราะความสนุกได้ในทุกที่ทุกเวลาในส่วนของวง“ ไปส่งกู …

ม้าลายอยากขับรถจิ๊บ กับปรัชญาการเอาชีวิตรอดของมนุษย์ Read More »